Woda

 

 • woda - 2,79 zł
 • kanalizacja (dla gospodarstw domowych) - 4,22 zł
 • kanalizacja (dla firm) - 7,37 zł

 

Pojemnik 110 l  - 90 zł

Pojemnik 240 l - 110 zł

Odbiór ścieków w punkcie zlewnym - 4,22 zł ( osoby fizyczne )

Odbiór ścieków w punkcie zlewnym - 7,37 zł ( działalność gospodarcza )

 

 

Usługi wodno-kanalizacyjne 

 • wymiana wodomierza - 170,00 zł
 • odbiór i inwentaryzacja przyłącza wodnego - 730,00 zł
 • dojazd i plombowanie wodomierza - 49,00 zł

 

 

Nieczystości stałe 

 • wywóz nieczystości stałych (120 l) - 20,00 zł
 • wywóz nieczystości stałych (1100 l) - 200,00 zł

 

Nieczystości płynne

 • wywóz nieczystości płynnych - 32,00 zł
 • odbiór ścieków w punkcie zlewnym - 4,10 zł ( osoby fizyczne )
 • odbiór ścieków w punkcie zlewnym - 7,15 zł ( działalność gospodarcza )