25.02.2020r: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -> plik do pobrania

21.02.2020r: Prorokół z otwarcia ofert ->plik do pobrania

13.02.2020r: Przetarg na „Dostawę oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrów”  http://bip.zgkchodecz.pl/index.php?id=109&p=34Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - > plik do pobrania

30.01.2020r : Przetarg na  "dostawę worków na odpady do ZGK w Chodczu " znajduje się na stronie:  http://bip.zgkchodecz.pl/index.php?id=109&p=24

 

Informacja z otwarcia ofert -> plik do pobrania


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: plik do pobrania

30.01.2020r : Przetarg na "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lubraniec" znajduje się na stronie:  http://bip.zgkchodecz.pl/index.php?id=109&p=23

 

Informacja z otwarcia ofert ->plik do pobrania


 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - > plik do pobrania

30.01.2020r : Przetarg na "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Boniewo 2020-2021 r." znajduje się na stronie:   

 Informacja z otwarcia ofert -> plik do pobrania


 

 3 stycznia 2020r. : Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zakupu energii elektrycznej - plik do pobrania

 


  3 stycznia 2020r. : Protokół z sesji otwarcia ofert w dniu 3.01.2020r :  kliknij aby pobrać - protokół

  


 

 

 20 grudnia 2019 : Najnowsze ogłoszenie na zakup energi elektrycznej :  kliknij aby pobrać - SIWZ

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

 

Załączniki do oferty:

Załącznik nr 1 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 3 do oferty

Załącznik nr 4 do oferty


24.12.2019r. -Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia -> plik do pobrania